​Simulátor pohovoru

​Zažij pracovní pohovor na vlastní kůži!

Rozhoduj, jak se hlavní hrdina zachová v průběhu pracovního pohovoru. Vyzkoušej správné i špatné cesty, ať odstraníš chyby a nervozitu před tím prvním skutečným. Projdi Jobventurou a zvyš svoji šanci, že pracovní místo získáš!

 • vyzkoušej, jak pohovor vypadá očima uchazeče
 • zjisti, na co se připravit a na co dávat pozor
 • vyber si svojí cestu a odhal různé konce

Jobventuru můžeš spustit v prohlížeči nebo si ji stáhnout do mobilu (doporučujeme stahovat přes wi-fi, aplikace je datově náročná).

Více informací najdeš na www.jobventura.cz

O nás

Jsme dynamická společnost lidí, kteří jsou profesionály ve svém oboru a svoji práci milují. Bright HR vznikla v roce 2011, zkušenosti jejích konzultantů však sahají do období, kdy jste možná ještě ani netušili, čemu se budete chtít profesně věnovat. Do dob, kdy jste třeba chtěli být kosmonautem, hercem či zpěvačkou. Jsme tu proto, abyste ve svém zaměstnání byli stejně šťastní, jak jste si to kdysi vysnili. I když místo vzdálených galaxií budete objevovat úplně jiné sféry a místo zpěvu a dramatických výkonů budete potřebovat jiné kvality, věřte, že pro Vaše zaměstnavatele budete hvězdy.

 

Jsme tu proto, abychom vám pomohli zúročit dosavadní píli a nabyté vědomosti. Pomůžeme vám najít správnou cestu. Budete-li chtít. Bude nám ctí. Mezi naše partnery patří renomované firmy, které se těší na setkání s Vámi. Rádi vám jej zprostředkujeme.

Co nabízíme

Hledáš zaměstnání a nevíš si rady, jaké vybrat? Pomůžeme Ti objevit Tvoje silné stránky a najít skvělou práci. Co získáš?

 • Praxi a znalost oboru
 • Neocenitelnou zkušenost
 • Inspiraci od úspěšných podnikatelů/manažerů
 • Zapracuješ na osobním rozvoji
 • Probereš svůj životopis s personalistou
 • Porovnáš si získané zkušenosti ze školy vs. realita
 • Kontakty pro budoucí práci
 • Přivyděláš si

Tak proč to nezkusit? Neváhej a pošli nám svůj životopis!

Co Tě bude bavit?

Každý musí někdy a někde začít, ale předtím, než si vybereš své první zaměstnání nebo stáž, zkus si odpovědět na uvedené otázky. Pomůže Ti to v rozhodování a bude se Ti lépe vybírat z nabídek.

Co Tě nejvíc baví, co Ti jde?

O jaké obory se zajímaš?

Jsi introvert nebo extrovert?

Umíš dělat rozhodnutí a stát si za nimi?

Potřebuješ být veden nebo si myslíš, že umíš vést lidi?

Pracuješ rád/a sám nebo jsi spíše týmový hráč?

Time management bez problému nebo spíš prokrastinuješ?

Rád všechno zkusíš nebo se radši zaměříš jen na jednu oblast?

Co je pro Tebe pracovní motivací? Peníze, benefity, work-life balance, jaký vztah má firma k životnímu prostředí nebo něco jiného?

Jsi připraven začít tvrdě makat na své kariéře nebo chceš mít čas i na své přátele a koníčky? Jak je pro Tebe důležitý work-life balance?

Máš spoustu kreativních nápadů, ale už se Ti hůře dotahují do konce nebo dáš přednost jednomu nápadu, který uvedeš v život?

Dokážeš si představit práci ve velké firmě s velkou mírou anonymity nebo dáš přednost menší, kde znáš všechny své kolegy?

Zaměstnavatelé

Odpověz na otázku:

v kterém roce byla založena společnost Bright HR?

Odpovědi, prosím, zasílej na e-mail soutez@brightstudents.cz
V odpovědi uveď své kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon)

Správné odpovědi zasílej nejpozději do 30. června 2017.
O výhře budeš informován e-mailem.

Všeobecná pravidla soutěže
Všeobecná pravidla soutěže: Soutěž o láhve na vodu s logem BRIGHT HR a iPad Mini

 

1    Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Soutěž o láhve s vodou s logem BRIGHT HR a iPad Mini (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím www.brightstudents.cz

1.2 Organizátorem soutěže je společnost Bright HR, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, IČ: 24138321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze pod spisovou značkou C 182095 (dále jen “organizátor”).

1.3 Pořadatelem soutěže je společnost je společnost Bright HR, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, IČ: 24138321, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze pod Spisovou značkou C 182095 (dále jen “pořadatel”).

 

2    Termín a lokalizace

2.1 Soutěž probíhá od 9.5.2017 do 30. června 2017 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

2.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

 

3    Podmínky účasti v soutěži

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let a s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku 3.2 těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).

3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele i organizátora, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.3 Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět a řídit se instrukcemi www.brightstudents.cz

3.4 Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

3.5 Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.6 Každý soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze jednou, tedy zaslat jednou soutěžní odpověď na soutěž soutez@brightstudents.cz

 

4    Princip soutěže

4.1 Principem soutěže je odpovědět na otázku: „V kterém roce byla založena BRIGHT HR?“ a správnou odpověď zaslat na adresu soutěže soutez@brightstudents.cz v období trvání soutěže.

4.2 Odpovídající, rozhodující je SPRÁVNÁ odpověď doručena v časovém rozmezí soutěže. Rozhoduje čas, kdy je připsána SPRÁVNÁ odpověď do schránky soutěže/mailu soutez@brightstudents.cz

4.3 Láhev na vodu s logem BRIGHT HR vyhrává SPRÁVNÁ odpověď, která bude zaslaná/připsána do schránky soutěže v pořadí jako každá dvacátá (20.). iPad Mini vyhrává SPRÁVNÁ odpověď, která bude zaslaná/připsána do schránky soutěže v pořadí jako devadesát devátá (99.).

4.4 Podmínka k uplatnění výhry je uvést k odpovědi:

· Celé jméno účastníka soutěže

· E-mail

· Telefonní kontakt

· Adresa

4.5 Všechny příspěvky, které splní podmínky soutěže, budou zařazeny do soutěže. Pokud nebude obsahovat údaj dle principu soutěže, nebude odpověď zařazena.

4.6 Určujícím kritériem výběru výherců je správná odpověď. Dle článku 4 „Princip soutěže“ vyhrává jeden (1) soutěžící, který zašle správnou odpověď dle určeného pořadí pro výherce. Výherce bude vyhlášen skrze www.brightstudents.cz a prostřednictvím E-mailu uvedeného u správné odpovědi.

4.7 Soutěžní odpověď nesmí:

(i) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

(ii) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

(iii) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

(iv) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

(v) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

(vi) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

(vii) obsahovat skrytou reklamu;

(viii) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto článku náleží výhradně pořadateli.

4.8 Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou soutěžní odpověď mající za následek nemožnost použití soutěžní odpovědi pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

 

5    Odměny a výhry v soutěži

5.1 Výherce bude určen na základě správné odpovědi dle určeného časového rozmezí soutěže na mail soutěže soutez@brightstudents.cz . Dále viz článek 4 „Princip soutěže“.

5.2 Výhra v soutěži pro výherce jsou láhve na vodu s logem BRIGHT HR a iPad Mini.

5.3 Soutěžící může v soutěži vyhrát maximálně jednu výhru

5.4 Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním.

5.5 V případě, že se soutěžící stává výhercem soutěže, bude jeho jméno publikováno na stránce www.brightstudents.cz, jako „výherce soutěže: SOUTĚŽ o láhev na vodu s logem BRIGHT HR a iPad Mini“.

5.6 Výherce bude informován o výhře prostřednictvím mailu, který bude uveden u soutěžní odpovědi.

 

6    Oznámení výherců a způsob předání výher

6.1 Výherci cen budou kontaktováni pořadatelem dle článku 5.6 těchto pravidel.

6.2 V případě, že výhru nebude možno doručit výherci z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele anebo se zaslaná výhra vrátí na adresu pořadatele či ji adresát nepřevezme, propadá ve prospěch pořadatele.

6.3 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo přepravce.

6.4 Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

6.5 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

 

7    Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

7.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

7.2 Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

7.3 Účastí v této soutěži dle článku 3 těchto pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, adresou za účelem zaslání výhry, a dále dává souhlas s reklamní nabídkou nebo službou. Dále prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na stránkách www.brightstudents.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je ale nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen pořadatel soutěže.

7.4 Účastí v soutěži dle článku 3 těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

 

8   Závěrečná ustanovení

8.1 Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

8.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

8.3 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na www.brightstudents.cz a zároveň uložena v písemné podobě u pořadatele soutěže

 

V Praze dne 5. 5. 2017

Kontakt

Bright HR s.r.o., Smíchov Gate, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

E: info@brightstudents.cz, M: 722 455 691

Jsme na Facebooku a na LinkedIn

Dej o sobě vědět!